การแสดงรายละเอียดหนังสือเข้า

  1. คลิกเมนู หนังสือเข้า (ซ้ายมือ) จะได้หน้าจอดังภาพ 3-1
  2. ชื่อเรื่องหนังสือที่เป็นตัวหนา เป็นหนังสือที่ยังไม่ได้อ่าน
  3. ต้องการกรองหนังสือให้แสดงเฉพาะหนังในช่วงเวลาที่ต้องการ เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ในส่วน แสดงข้อมูล
  4. ต้องการดูรายละเอียดหนังสือ คลิกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการดู จะได้หน้าจอ รายละเอียดหนังสือ ดังภาพ 3-2

ภาพ 3-1

  1. ต้องการดูหนังสือ(PDF ไฟล์)คลิกที่ชื่อหนังสือในส่วน เอกสาร
  2. ต้องการดูเอกสารเกษียน(PDF ไฟล์)คลิกที่ เอกสารการเกษียน
  3. ต้องการดูเอกสาร ก่อนหน้า คลิกที่ และถ้าต้องการดูเอกสาร ถัดไป คลิกที่


ภาพ 3-2