การ Login เข้าสู่ระบบ

  1. เข้า http://edc.tsu.ac.th/ จะพบหน้าจอสำหรับ Login ดังภาพ 1-1
  2. กรอก Username,Password ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ (iPass)
  3. จากนั้นกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ


ภาพ 1-1