การตั้งค่าระบบ

 1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ จะได้หน้าจอหลักสำหรับใช้งานดังภาพ 2-1
 2. คลิกที่ ตั้งค่าระบบ (มุมบนขวา)
 3. จะได้หน้าจอสำหรับ ตั้งค่าทั่วไป ดังภาพ 2-1
  • กรอก E-mail Addres สำหรับใช้แจ้งเตือนเมื่อมีหลังสือเข้า
  • เลือกไฟล์ลายเช็นและรูปประจำตัวจากเครื่อง (ไฟล์นามสกุล .jpg)
  • กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 4. คลิกที่แท็บ รหัสการเกษียน

ภาพ 2-1

 1. จะได้หน้าจอหลักสำหรับตั้งค่า รหัสการเกษียน ดังภาพ 2-2
 2. กรอกตัวเลข 4 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสสำหรับการเกษียน
 3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล


ภาพ 2-2